التسليم فقط 9،80 € لجميع الطلبات في إيطاليا

PUOI EFFETTUARE TRANQUILLAMENTE IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

TRAMITE PAY PAL ANCHE SE NON HAI UN CONTO PAY PAL.

Principi di Spadafora

Principi di Spadafora

La storia del vino Spadafora in bottiglia inizia quasi vent'anni fa, nell'estate del '88, quando mio padre decise che era meglio esplorare un altro mondo per vedere com'era; così dalla campagna di Mussomeli, proprietà di famiglia nell'entroterra siciliano dove coltivavo grano, mi trasferisco a Virzì per occuparmi delle vigne, trasformando l'uva in vino. E mi appassiono subito, immaginandomi cosa avrebbe fatto piacere a mio padre e cosa avrebbe fatto piacere a me.

Amnesia   Dei Principi di Spadafora
27.50 (الضريبة)
Schietto Chardonnay
21.50 (الضريبة)
13.50 (الضريبة)
-%10
21.00 18.90 (الضريبة)
Grillo Principi di Spadafora
-%22
13.90 10.90 (الضريبة)
20.90

كن على اتصال

العروض الخاصة والترويجات: